ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1/2561

วิชา คอมพิวเตอร์ 1/2561

แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 1
แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 2
แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 3
แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 4
แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 5
แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 6

 

วิชา การงานอาชีพฯ 1/2561

แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 1
แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 2
แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 3
แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 4
แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 5
แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 6