ประกาศผลการเรียน 2/2560

new_iconผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

new_icon**กรุณาคลิกที่รายชื่อห้องเรียนเพื่อเปิดอ่านเอกสาร**new_icon

ระดับชั้นอนุบาล

ลูกศร Gif (102)อนุบาล 1/1

ลูกศร Gif (102)อนุบาล 1/2

ลูกศร Gif (102)อนุบาล 2/1

ลูกศร Gif (102)อนุบาล 2/2

ลูกศร Gif (102)อนุบาล 2/3

ลูกศร Gif (102)อนุบาล 3/1

ลูกศร Gif (102)อนุบาล 3/2

ลูกศร Gif (102)อนุบาล 3/3

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 2/4

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 3/3

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 3/4

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 4/4

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 5/3

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 5/4

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ลูกศร Gif (102)ประถมศึกษาปีที่ 6/4

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 4

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 5

ลูกศร Gif (102)มัธยมศึกษาปีที่ 6