โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนายกฤต สุวรรณพรหม รองศึกษาธิการจังหวัด และคณะ ร่วมกับโรงเรียนจริยานุสรณ์ นำโดยนางธัญยรัตน์ พิมพ์วีรกุล ผู้อำนวยการพร้อมคณะครู ลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วม โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนจริยานุสรณ์และบริเวณสนามริมบึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติม