พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจริยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ดูเพิ่มเติม…