ผู้อำนวยการ นางธัญยรัตน์ พิมพ์วีรกุล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดกิจกรรมวันลอยกระทงของโรงเรียนจริยานุสรณ์ระดับชั้นอนุบาล ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ดูเพิ่มเติม