มอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2562

มอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับเกียรติ จากผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ นางธัญยรัตน์ พิมพ์วีรกุล มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ 22/8/62

คลิกดูเพิ่มเติมที่นี้