กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์&คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ & คณิตศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติ จากผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ นางธัญยรัตน์ พิมพ์วีรกุล เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

คลิกดูเพิ่มเติมที่นี้