กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระช่วงวันเข้าพรรษา 2562

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระช่วงวันเข้าพรรษา 2562 ระหว่างวันพุธ ที่17 กรกฎาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

คลิกดูเพิ่มเติมที่นี้