โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ

ผู้บริหารคณะครู และนักเรียนโรงเรียนจริยนุสรณ์เข้าร่วมโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรทหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 67 พรรษา 25 กรกฎาคม 2562 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด ซึ่งได้รับเกียร์ติจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายชัยธวัช เนียมศิริ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ วัดมหาชัย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

คลิกดูเพิ่มเติมที่นี้