กิจกรรมวันเข้าพรรษา ม.1-3

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปี 2562 ณ วัดพิชัยวิเวก บ้านทรายงาม ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 15/7/62

คลิกดูเพิ่มเติมที่นี้