กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ม.4-6

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 2562 ณ วัดศิลาราษบำรุง บ้านโนนนาดี ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 15/7/62

คลิกดูเพิ่มเติมที่นี้