โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรูัเกี่ยวกับการพนัน

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การรณรงค์เผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.เกียรติชัย ปอวิจิตกุล รอง ผกก.สส.สภ.โนนสัง และ ร.ต.อ.วรพล นาหนองตูม รอง.สวป.สภ.เมืองหนองบัวลำภู ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร โรงเรียนจริยานุสรณ์ขอขอบคุณครับ 8/7/62

คลิกดูเพิ่มเติม