26 มิ.ย วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม มุ่งมั่น แก้ไข ขจัยภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการ ซึ้งได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิร มาเปิดงาน และ ท่านมาเข้าชมซุ้มนิทรรศการของทางโรงเรียนด้วยความเอาใจใส่และให้เกียรติเสริมพลังการขับเคลื่อนงาน ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ต่อต้านอบายมุข ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ใส่ใจโงเรียนเอกชนของเรา

คลิกดูเพิ่มเติม