บรรยากาศก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพบรรยากาศคณะครูเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 จำหน่ายอุปกรณ์การเรียนสำหรับต้อนรับนักเรียน

คลิกที่นี้