คัดเลือกครูและบุคคลกรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นางธัญยรัตน์ พิมพ์วีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์พร้อมคณะผู้บริหารสอบคัดเลือกครูและบุคคลกรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี้