พิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้รับใบอนุญาตและคุณจริยา

คณะครูร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้รับใบอนุญาตและคุณจริยา ณ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562

คลิกที่นี้