พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจริยานุสรณ์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระเกียรติคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงประโยชน์แก่ชาติอเนกอนันต์ตลอดรัชสมัย ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

คลิกที่นี้