พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญยุทธ หาญชนะ อธิการบดีวิทยาลัยพิชญบัณฑิต ประธานในพิธี วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 คลิกที่นี้   ประมวลภาพ