กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้บริหารและคณะครูได้นำลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่าย ทำกิจกรรมเข้าฐานแต่ละฐาน ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 คลิกดูเพิ่มเติมที่