กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

ผู้บริหารและคณะครูได้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 404 คน อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ในวันที่ 18-20 มกราคม คลิกดูเพิ่มเติม