ผู้อำนวยการ นางธัญยรัตน์ พิมพ์วีรกุล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดกิจกรรมวันลอยกระทงของโรงเรียนจริยานุสรณ์ระดับชั้นอนุบาล ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ดูเพิ่มเติม

Read more

คณะแพทย์จากโรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนจริยานุสรณ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ดูเพิ่มเติม

Read more

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจริยานุสรณ์เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ดูเพิ่มเติม

Read more

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจริยานุสรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ ระดับขั้น ม.4-6 ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ดูเพิ่มเติม

Read more